Mini C.D. The Sound Healing Travelers

"FOR YOUR HEART"

Dit betreft een klankmeditatie-C.D. van John Kremer en Bego Begovic (voorheen samen vormende het klankmeditatie-project "The Sound Healing Travelers"). Deze mini-C.D. duurt ongeveer 20 minuten.

Het eerste nummer "For your heart" duurt bijna 17 minuten en is ontstaan in de opnamestudio van Bego. De basis van deze track is geïmproviseerde zang met tanpura (John) en geïmproviseerd dilruba-spel (Indiase viool / Bego). Daaruit is een zeer meditatief nummer opgebouwd en verder uitgewerkt in de studio, dat je mee kan voeren naar een innerlijke ruimte in jezelf. Na deze track volgt nog een korte duduk-improvisatie (Armeense fluit) door Bego die je weer langzaam terug haalt naar het hier en nu. Op deze C.D. geen klankschalen, maar desalniettemin zeer meditatief en in een totaal Oosterse sfeer van Indiase klanken. Alsof we je meenemen op een klankreisje naar de andere kant van de aardbol.

Deze C.D. is niet in winkels te koop omdat het een eigen beheer produktie betreft.

Heb je interesse in deze C.D.? Deze is te koop tijdens onze concerten voor € 8,--. Mocht je niet persoonlijk naar een concert kunnen of willen komen, dan bestaat ook de mogelijkheid om de C.D. per post te bestellen. Er komen dan wel verzendkosten bij, zodat een bestelling binnen Nederland € 11,50 (inclusief verzendkosten) kost en als de C.D. naar een ander land dan Nederland opgestuurd dient te worden, dan kost dat € 13,-- (inclusief verzendkosten).

Stuur daarvoor een e-mail naar j.kremer@hetnet.nl en wacht op verdere order-instructies. Vermeldt ook duidelijk je naam en adres bij de bestelling, zodat de C.D. na ontvangst van het te betalen bedrag op de post kan. Alvast bedankt voor het eventuele bestellen en een fijne klankbeleving met de C.D. gewenst.

Namasté

Privacyverklaring van John Kremer

 


English Text:

Mini C.D. The Sound Healing Travelers

"FOR YOUR HEART"

This is a sound meditation C.D. from John Kremer and Bego Begovic. They used to play together as the soundmeditation-project "The Sound Healing Travelers". This mini-C.D. lasts about 20 minutes.

The first song "For Your Heart" lasts nearly 17 minutes and is created in the recordingstudio of Bego. The base of this track is improvised singing with tanpura (John) and improvised dilruba playing (Indian violin / Bego). Out of that base Bego created a very meditative song that was further elaborated in the studio. The track can take you on a journey to an inner space within yourself. After this track follows a short improvisation on duduk (Armenian flute) by Bego, that slowly brings you back to the here and now. On this C.D. are no singing bowls, but nonetheless it is very meditative and in a totally Eastern ambience of Indian sounds. This way we can
take you on a short sound journey to the other side of the globe.

This C.D. is not in stores for sale because it is a self-production.

Are you interested in this C.D.? It is for sale at our concerts for € 8,--. If you can not or do not want to come to a concert, then there is also the possibility to order the C.D. by mail. In this case there will be extra shipping
costs which makes an order within the Netherlands € 11,50 (including postage). If the C.D. has to be send to another country than the Netherlands, than it will cost € 13,-- (including shipping).

Please send an e-mail to j.kremer@hetnet.nl and wait for further order-instructions. Don't forget to clearly mention name and address where the C.D. has to be send to, so that it will be shipped out properly to you. Thank you for any order. The Sound Healing Travelers wish you a fine sound experience with this C.D..

Namasté