INTUITIEF ZINGEN

In deze video demonstreert John Kremer het intuitief zingen met een klankschaal. De klankschaal dient als basistoon, die in India de SA genoemd wordt. Het intuitief zingen vindt plaats zonder gebruik te maken van teksten. Dit is omdat teksten vaak beladen zijn met emoties en door middel van uitsluitend gebruik te maken van klanken blijft de zanger veel dichter bij zijn gevoel en de inspiratie van het moment. De kunst in deze manier van zingen is om als het ware de melodielijn die gezongen dient te worden innerlijk te horen voordat deze gezongen wordt. Een meditatieve staat van zijn en een goede afstemming op de inspiratiebron van de zanger is voor deze vorm van zingen een allereerste vereiste. Er gaat een helende intensie van deze vorm van zingen uit, mede omdat er vanuit de hartenergie gezongen wordt. Het intuitief zingen kan plaats vinden tijdens een concert voor een groep toehoorders of kan ook in een individuele sessie plaatsvinden, waarbij het gezang veel meer wordt afgestemd op de client in kwestie. Ons energiesysteem neemt de klanken op en die werken in op onder anderen onze chakra´s. Het intuitief zingen kan overigens ook met ieder ander instrument als basistoon plaatsvinden, zolang er maar niet veelvuldig met akkoorden als basis gewisseld wordt. Daardoor wordt het denken namelijk geactiveerd, wat dan ten koste van het gevoel kan gaan.

Privacyverklaring van John Kremer