KLANKSCHALEN

MET MANTRA´S

De klankschalen komen uit het verre Oosten, uit verschillende landen zoals India, Nepal, Japan, Tailand, Tibet, etc. In de volksmond wordt vaak van Tibetaanse klankschalen gesproken, maar de meeste hier in het Westen voorkomende klankschalen komen niet echt uit Tibet. De authentieke schalen werden vervaardigd van zeven soorten metaal, waardoor de speciale klank ontstaat die de schalen voortbrengen. Dit wil waarschijnlijk echter niet persé zeggen dat iedere schaal ook zeven metalen bevat. Iedere authentieke schaal heeft zijn eigen unieke samenstelling waardoor ook zijn unieke klank onstaat. De schalen kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden. Onder andere voor ceremoniële doelen, voor klankconcerten, voor klankmeditaties en zelfs voor persoonlijke klankmassage . Het helende effect van de schalen ontstaat door de boventonen die de schalen voortbrengen en de vibraties die de schalen op ons energiesysteem en lichaam hebben. Door de trillingen van de schalen kunnen energetische blokkades opgeheven worden en kan de levensenergie weer gaan stromen, waardoor we uiteindelijk lekker in ons lichaam komen te zitten. Het kan ook zijn dat de schalen een zeer ontspannend en rustgevend effect hebben

( stressrelease ).

Privacyverklaring van John Kremer

English text:

SINGING BOWLS

AND MANTRA´S

The singing bowls come from the Far East, from countries such as India, Nepal, Japan, Thailand, Tibet, etc. The authentic bowls were made of seven types of metal, making the special sound produced by the bowls. However, this is probably not necessarily imply that every bowl also contains each of these seven metals. Every authentic bowl has its own unique composition which makes its own unique sound. The bowls can be used for different purposes, such as ceremonial purposes, for soundconcerts , soundmeditation and even for personal soundmassage . The healing effect of the bowls is created by the overtones / harmonics generated by the bowls and the vibrations from the bowls on our energysystem and body. Through the vibrations of the bowls energetic blockages can be eliminated and the life energy can flow again, so we get more comfortable in our bodies. It may also be that the bowls have a very relaxing and soothing effect (stress release).