DE OCARINA

Heb je al eens gehoord van een fluit die van klei is gemaakt? Gebakken van klei? Nee? Toch is dit mooie instrument al eeuwen oud. Deze klei-fluiten heten ocarina's. Ocarina's kunnen echter ook van porseleinglas, metaal, hout of kunststof gemaakt worden. Je hebt ze in verschillende vormen, maar meestal zijn ze ovaal. De ocarina wordt met beide handen bespeeld en heeft tussen de 4 en 12 vingergaten, afhankelijk van welk model het heeft. Daarnaast heeft het instrument nog één of twee duimgaten. Het is wel even wennen als men dit instrument gaat leren bespelen, omdat de houding van de handen tamelijk anders is dan bij een normale fluit. Kan een beetje krampachtig zijn in het begin, maar met veel oefenen komt dat wel goed. Ook bepaald het volume waarmee men in de fluit blaast bij iedere toon mede de toonhoogte. Lage tonen dient men minder hard aan te blazen en hogere tonen harder om de juiste tonen zuiver te treffen. Ook even wennen.

Toen ik kort geleden de ocarina ontdekte op een website over fluiten heb ik op Youtube gezocht naar demo's van dit instrument en ik was meteen verkocht van die prachtige volle, zuivere en sprookjesachtige klank van dit kleine instrumentje. Wat ook heel fijn aan de ocarina is, is dat dit instrument in vergelijking tot een houten fluit haast geen last heeft van krakende en scheve tonen door vochtopbouw binnen in de fluit als men een tijdje gespeeld heeft. Het toonbereik van de ocarina is meestal anderhalf octaaf, met uitzondering van een aantal speciale modellen met een kleiner of groter toonbereik. De grote van het instrument bepaald mede de diepte danwel hoogte van de klank. Zo heb je bas-ocarina's, alt-ocarina's, tenor-ocarina's, soprano-ocarina's alsmede ocarina's met meervoudige kamers. Die laatste zijn groter en hebben ook een groter toonbereik.

Van oorsprong komt het idee van de ocarina uit China en is waarschijnlijk al duizenden jaren oud. De Italiaan Giuseppe Donati heeft in de 19de eeuw de eerste klassieke chromatische ocarina gemaakt naar het idee van de oorspronkelijke kleifluit. De naam van het instrument is door hem bedacht en het betekent "kleine gans" (Italiaans).

Hier volgt een video om het geluid van de ocarina te ontdekken:


 

English text:

THE OCARINA

Have you ever heard of a flute made of clay? Baked clay? No? Yet this beautiful instrument is centuries old. These clay flutes are called ocarinas. An ocarina can, however, also be made of porcelain glass, metal, wood or plastic. They are available in different forms, but usually they are oval. The ocarina is played with both hands and has between 4 and 12 finger holes, depending on which model. In addition, the instrument has further one or two holes on the backside. It takes some time getting used to the instrument if one is going to learn to play the ocarina, because the position of the hands is quite different than it is on a regular flute. It can be a bit cramped at first, but with a lot of practice your hands will get used to this. Also important is the volume which is being used to blow into the whistle to get the right pitch. The higher the tone, the harder you have to blow into the ocarina to get the right pitch. This is also a point to get used to.

When I recently discovered the ocarina on a website about whistles, I searched on Youtube for demos of this instrument and I was immediately amazed about that gorgeous full, pure and magical sound of this small instrument. Something that's also very nice about the ocarina is the fact that this instrument, compared to other (wooden) flutes, almost does not suffer from moisture buildup inside the whistle, which can result in weird sounds if one is playing for a while. No, the clay flute is even starting to sound better the longer you play on it. The tonal range of the ocarina is usually one and a half octave. However, there are some exceptions of some special models with a smaller or larger tonal range. The size of the instrument determined the depth of the tones. So there are bass ocarinas (the big ones), alt-ocarinas, tenor-ocarinas, soprano-ocarinas and ocarinas with multiple rooms. The latter are bigger and they have a larger tonal range.

Originally, the idea of the ocarina comes from China and is probably thousands of years old. In the 19th century the Italian Giuseppe Donati made the first classical chromatic ocarina, based on the idea of the original clay flute. The name ocarina was invented by Giuseppe and it means "little goose" (Italian).

In the video on this page you can discover the sound of the ocarina.