Individuele klanksessie met snareninstrumenten, klankschalen en gongs

Individuele klanksessie met snaren-instrumenten, klankschalen en gongs

in Roermond (NL)

 Mocht je geïnteresseerd zijn in een individuele klankhealing-sessie, neem dan contact op via

j.kremer@hetnet.nl

of bel me op

0615480573

€ 40,– uurtarief

CHAKRA-HEALING D.M.V. KLANK

Het menselijk energiesysteem kent de 7 hoofdchakra’s. Dit zijn 7 belangrijke energiepunten in ons energiesysteem die gestimuleerd danwel tot rust gebracht kunnen worden d.m.v. een chakrahealing. Men kan de chakra’s op verschillende manieren behandelen. Eén van deze manieren is door gebruik te maken van klanken. Hoe werkt dat dan? Ieder chakra correspondeert met een toon uit de ons bekende toonladder. Ook is het bekend dat men de chakra’s d.m.v. kleuren kan behandelen. En aangezien elke kleur weer correspondeert met een bepaalde toon uit de muzikale toonladder is het logisch verklaarbaar dat men chakra’s tevens met tonen kan behandelen. Kleuren en tonen zijn immers gelijke trillingen. Het enige verschil is dat een kleur de zichtbare vorm en een toon de hoorbare vorm van dezelfde trillingen zijn.

Er kunnen energetische blokkades in de chakra’s ontstaan doordat bijv. bepaalde emoties niet goed verwerkt zijn of bepaalde aspecten van het leven verwaarloosd worden of onze gedachtewereld energieën creeërt die een disharmonie veroorzaken in de chakra’s (om maar een paar voorbeelden te noemen). Als er zich een blokkade in een chakra bevindt of als een chakra overaktief is, dan kan dat leiden tot lichamelijke of geestelijke klachten. Dit komt doordat aan ieder chakra op energetisch niveau bepaalde organen en klieren gekoppeld zijn. Zodoende kan men in een chakrahealing op een indirekte weg de organen stimuleren als deze slecht werken danwel tot rust brengen als deze overaktief zijn. Dit wil echter niet persé zeggen dat iedere lichamelijke of geestelijke kwaal door een disharmonie in de chakra’s ontstaan is. Maar als dat wel zo is, dan kan men d.m.v. chakrahealing een positieve invloed teweegbrengen in het menselijk welbevinden.

De 7 hoofdchakra’s bevinden zich aan de voorkant van ons lichaam en de aanhechtingen daarvan bevinden zich aan de ruggegraat (vanaf de stuit tot aan de kruin). Je kunt ze niet zien omdat het hier om energiepunten gaat, maar gevoelige mensen kunnen ze wel voelen. Naast de 7 hoofdchakra’s kent ons energiesysteem nog vele kleinere nevenchakra’s, die echter een minder belangrijke rol spelen (wat niet wil zeggen dat ze totaal onbelangrijk zijn).

Het menselijk energie-systeem en de chakra’s kunnen tijdens een persoonlijke sessie behandeld worden met klankschalen en andere meditatieve instrumenten. Klankschalen hebben een sterk heilzame kracht door de vele boventonen die zij laten horen en de sterke trillingen die er van uitgaan. D.m.v. deze trillingen van de klankschalen vindt er tevens een innerlijke massage van de cellen plaats en kunnen eventuele energetische blokkades losgetrild worden. Een behandeling met klankschalen wordt daarom ook vaak een klankmassage genoemd. Diepe klanken werken naar de lagere chakra’s toe en hogere klanken naar die welke hoger in ons energie-systeem aanwezig zijn. Door verschillende klanken te gebruiken kan er een balancering in de chakra’s onstaan waardoor onze energie beter gaat stromen, wat weer een heilzaam effect heeft op ons wezen en van daaruit door kan werken naar het lichamelijk niveau. Met snaren-instrumenten kan men ook exact die tonen produceren die bij een specifiek chakra horen, als men weet of vermoedt dat zich daar een blokkade in bevindt. Snaren-instrumenten behoren overigens tot de groep van instrumenten met de meest heilzame kwaliteiten.

Daarnaast moet er ook altijd door de behandelde persoon zelf gewerkt worden aan een bewustwordingsproces. Dit houdt in dat men vaak bepaalde aanzichten betreffende het leven of bepaalde manieren van leven grondig onder de loep dient te nemen om een terugval na de behandelingen zoveel mogelijk te voorkomen. Chakrahealing d.m.v. klank dient dus altijd gepaard te gaan met een bewustwordingsproces van de te behandelen persoon als men op lange termijn het beste eruit wil halen.

Bij ernstige klachten en/of ziekten moeten deze healingmethoden in eerste instantie gezien worden als aanvullend op de reguliere behandelingen van een arts of andere specialist. Dat neemt niet weg dat chakrahealing d.m.v. klank wel degelijk een zeer positief effect te weeg kan brengen m.b.t. het helingsproces van de mens. Heling betekent “heel worden”. Er wordt in eerste instantie aan de mens gewerkt en van daaruit kan een helingsproces optreden. Men noemt dat een holostische benadering.

Soms kan er ook sprake zijn van contra indicaties, wat wil zeggen dat sommige situaties of kwalen of personen niet behandeld mogen worden met chakrahealing d.m.v. klank. Dit moet altijd van geval tot geval bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor behandeling en eventueel in overleg met de huisarts besproken worden, als het om echte lichamelijke of geestelijke klachten gaat.

Verder kan een chakrahealing d.m.v. klank als een vorm van stress-release ook gewoon ontspannend en stress-afnemend werken en dat is al een heel fijn gegeven in deze hectische wereld waar we tegenwoordig in leven. De behandelingen zijn dus ook geschikt om als ontspanningstechniek te gebruiken (stress-release).

Met vriendelijke groet,

John Kremer

Roermond (NL)

Gediplomeerd chakra-healer

Gediplomeerd acupresseur

Gediplomeerd lifecoach

Privacyverklaring van John Kremer