Klankhealingconcerten

ONLINE KLANKHEALINGCONCERTEN

De klassieke gitaar in Indiase stemming, klankschalen, gongs, intuïtieve zang alsmede diverse percussie-instrumenten kunnen ervoor zorgen dat je helemaal tot jezelf komt en je een diepe innerlijke rust kunt ervaren. Dit is de stilte in jezelf en het rumoer van het dagelijks leven wordt voor een half uur ter zijde geschoven. Tijd om te relaxen en je opnieuw op te laden met pure klank-energie. Je kunt je mee laten nemen op de klank en zo je eigen innerlijke klankreis maken, waarin je jezelf kunt ont-moeten en wellicht tot nieuwe inzichten kunt komen. Alle genoemde instrumenten werken tevens zeer ontspannend en heilzaam. Laat je meevoeren in de wereld van de meditatieve klanken, om even alle beslommeringen van het dagelijks leven te vergeten en je chakra’s en meridianen op te laden middels de klank-aanraking. Geen enkel van deze concerten is exact gelijk aan een voorgaand concert, omdat er altijd op een intuitief improviserende manier gewerkt wordt.

Voor boekingen en/of verdere informatie kun je een e-mail sturen naar: j.kremer@hetnet.nl

Dankjewel 🙂

Privacyverklaring van John Kremer

English text:

ONLINE SOUNDHEALING CONCERTS

The classical guitar in Indian tuning, singing bowls, gongs, intuitive singing and several percussion-instruments can create a mood of getting in touch with your inner self and you can experience a deep inner peace. This is the silence in yourself and the stressfactors of our daily lifes are pushed aside for half an hour. Time to relax and recharge yourself with pure sound energy. You can let yourself flow on the sounds and thus create your own inner sound journey. You can release your stress and perhaps you can gain some new insights. These instruments also work very relaxing and therapeutic. Immerse yourself in the world of meditative sounds, to forget about your worries in daily life and let your chakras and meridians be reloaded through the touch of sound. None of these concerts is exactly equal to a previous concert, because it’s always an intuitive improvising way of making music.

For bookings and/or further information please send an email to: j.kremer@hetnet.nl

Thank you 🙂