Privacyverklaring

Privacy-verklaring John Kremer

Via deze website kunnen niet direct bestellingen geplaatst worden of afspraken gemaakt worden. Dit dient altijd op een indirecte wijze via telefonisch- of e-mail-contact plaats te vinden. Zodoende worden op deze website geen gegevens van klanten opgeslagen. Gegevens worden uitsluitend schriftelijk in de administratie van John Kremer bewaard en niet gedeeld met derden.

Deze website is gemaakt met de oude webbuilder van Webklik.nl. Volgens verklaring van Webklik.nl worden er standaard op websites gemaakt met hun oude webbuilder alleen cookies gezet die strikt noodzakelijk zijn en waarvoor geen toestemming nodig is. John Kremer heeft verder geen andere cookies aan deze website toegevoegd.

Opgave voor het ontvangen van de Nieuwsbrief/Concert-agenda via e-mail kan door Uw verzoek via e-mail of telefonisch of doordat U zich ingeschreven heeft op de e-mailadressenlijst tijdens een concert of ander evenement van John Kremer. Wanneer U zich opgegeven heeft voor het ontvangen van de Nieuwsbrief/Concert-agenda via e-mail, dan worden Uw naam en e-mailadres bewaard op de e-mailadressenlijst voor het verzenden daarvan. Deze worden zolang bewaard totdat U aangeeft geen nieuwsbrief meer te wensen ontvangen. Dit kan door dit aan te geven in een antwoord op de nieuwsbrief per e-mail, waarna Uw naam en e-mailadres geschrapt zullen worden op de e-mailadressenlijst.

Andere gegevens, zoals adressen en telefoonnummers, wanneer er bijvoorbeeld bestellingen van C.D.´s verzonden zijn aan klanten of wanneer clienten een individuele sessie hebben ondergaan, worden zolang in de administratie bewaard als de wettelijke bewaarplicht van de Belastingwet is, zijnde 7 jaren.

Ook zakelijke gegevens van andere ondernemers waarmee overeenkomsten zijn gesloten worden 7 jaren lang in de administratie bewaard conform de Belastingwet.

Indien U wilt weten welke gegevens van U bekend zijn en bewaard worden of als U daarin wijziging wilt laten aanbrengen, kunt U hierom verzoeken via e-mail: j.kremer@hetnet.nl

Deze verklaring is afgegeven door:

John Kremer

Marijkelaan 29

6042 HJ Roermond

Tel. 06-15480573

j.kremer@hetnet.nl

K.v.K. nr.: 14112761