Reiki in tijden van crisis

Reiki in tijden van crisis

door John Kremer

In deze tijden van crisis moeten we voor elkaar klaar staan. Veel mensen kunnen nu de kracht en het licht van Reiki gebruiken, al is het maar om een stuk innerlijke rust te vinden en waar het mag een stuk healing. Maar niet iedereen kan de Reiki-behandelingen betalen. Daarom heb ik besloten om de Reiki afstandsbehandelingen tijdelijk aan te bieden voor een uitzonderlijk tarief: Je mag namelijk tijdelijk zelf bepalen wat je over hebt voor een Reiki afstandsbehandeling of een reeks van behandelingen. Zo kan ook de mens met de kleinere beurs Reiki ontvangen wanneer daar behoefte aan is in deze woelige tijden. De Reiki-behandelingen worden in deze periode ook alleen op afstand uitgevoerd, gezien de voorschriften van het RIVM.

Uiteraard kan ik maar een bepaald aantal mensen van behandelingen voorzien.

Hopende op uw begrip daarvoor.

Wat is Reiki?

Rei betekent universele levenskracht. Ki betekent onze eigen vitale levenskracht, die een deel van de universele levenskracht is die door alles stroomt dat leeft. Reiki is een methode om de universele levensenergie in versterkte mate op te nemen en door te geven. Het werkt op de lichamelijke en geestelijk/emotionele niveaus, ontspant en geeft innerlijke rust. Degene die in Reiki ingewijdt is kan deze energie voor zichzelf gebruiken, maar kan deze energie ook doorgeven aan anderen in de vorm van een behandeling. Dit doorgeven aan anderen dient echter altijd te gebeuren met toestemming van de betreffende persoon waar het om gaat. Het is niet ethisch om ongevraagd in te grijpen in het leven van iemand anders, zelfs al denken wij dat dat goed voor diegene zou zijn.

Met Reiki is het tevens mogelijk om iemand healing te sturen die niet direkt bij jouw in de buurt is of die niet naar jouw toe komen kan. Deze vorm van afstandshealing leert men te hanteren als men de 2de Graad van Reiki behaald heeft.

Volgens esoterische wetten bestaat er geen tijd en afstand in het universum en daar is de hele kracht van afstandsbehandeling op gebaseerd. Dit mag echter nooit gepaard gaan met enige vorm van manipulatie. Met manipulatie wordt dan bedoeld dat degene die de healing op afstand stuurt met zijn gedachten wil gaan bepalen wat er zou moeten gebeuren met de te behandelen persoon. De behandelaar dient enkel de helende energie te versturen en de Reiki-kracht (het universele licht) bepaald wat het beste is voor de te behandelen persoon.

Tevens kan Reiki goed toegepast worden om positieve energie te sturen bij examenvrees en andere processen waar het zelfbewustzijn gesterkt dient te worden.

Deze vorm van afstandsbehandeling is tevens goed toe te passen bij een helingsproces als ondersteunende therapie naast de reguliere behandeling en heeft geen bijwerkingen. Het kan eventueel het genezingsproces ondersteunen en versnellen. John Kremer heeft alledrie de Reikigraden doorlopen en werkt bij het versturen op afstand van helende energie met Reiki en een foto van de te behandelen persoon.

Reiki kan onder andere een of meerdere van de volgende werkingen hebben:

– versterkt;

– bewerkstelligt harmonie en geestelijk welzijn;

– balanceert de energiestroom;

– lost blokkades op;

– ontgift;

– start zelf genezende processen;

– ondersteunt het natuurlijke genezingsproces;

– verminderd pijn;

– ondersteunt alle lichamelijke functies;

-brengt lichaam en geest weer in evenwicht.

Een afstandsbehandeling duurt normaliter ongeveer 20 minuten. Normaliter vinden er eerst altijd 4 dagen achter elkaar behandeling plaats. Daarna kan het zijn dat iedere week 1 behandeling plaats vindt of in onderling overleg afhankelijk van hoe het helingsproces vordert.

Mocht je interesse hebben om Reiki-behandelingen op afstand te ontvangen als ondersteuning in een proces, stuur dan a.u.b. een e-mail naar:

j.kremer@hetnet.nl

Namaste

Privacyverklaring van John Kremer