The Sound Healing Travelers

The Sound Healing Travelers

… is een klankhealing-/klankmeditatie-project van John Kremer en Bego Begovic

Beide zijn zij al vele jaren aktief in de muziekwereld. Ooit speelden zij vroeger, begin negentiger jaren, samen in een band. In diezelfde periode was John reeds bezig zijn interesse te ontwikkelen voor meditatie en alternatieve healingmethoden. Hij heeft vanaf toen diverse cursussen en opleidingen gevolgd op dit gebied (o.a. chakrahealing, reiki, acupressuur, stoelmassage, lifecoaching, esoterie). Vanaf de helft van de negentiger jaren is John begonnen met het geven van klankschalenconcerten en met de tijd zijn er meerdere instrumenten aan zijn live-performance toegevoegd. In de 90er jaren maakte John ook zijn eerste C.D. met klankschalen, genaamd “Sound-Meditation”, die in Bego’s Studio werd opgenomen. Thans speelt hij klankschalen, sitar-lier, baglama, ocarina´s, udu en doet daarbij intuïtieve zang. Hij heeft in de loop van de jaren op veel plaatsen in ons land zijn muziek/klankspel ten gehore gebracht.

Bego was in die periode nog zeer aktief in de muziekscene en heeft nog in diverse professionele bands gespeeld nadat Bego en John ieder hun eigen weg gingen, maar was ook altijd al geïnteresseerd in meditatie en esoterie. Verder heeft hij tevens een eigen geluidsstudio in Swalmen (gem. Roermond). Hij heeft verder ook al in de jaren 1993 en 2010 een meditatie-CD gemaakt en meditatie-concerten gegeven. Sinds enkele jaren heeft Bego ook zijn vorm van muziek maken verlegd naar het puur akoustische vlak en hij heeft op dit moment klankschalen, sjamanentrommel, dilruba, didgeridoo, fujura, duduk en nog diverse andere instrumenten tot zijn beschikking.

Het gebeurde in april 2014, dat Bego John opbelde, omdat hij iemand nodig had die percussie-begeleiding kon doen tijdens een optreden/demonstratie in het Limburgse Posterholt. Dit was beiden zo goed bevallen, dat zij vanaf dat moment besloten hebben om hun concerten samen te gaan geven. De reacties van het publiek waren zeer positief voor wat betreft deze samenwerking en dat voelt voor hen beiden ook heel goed. Dus ook voor dit jaar zijn de plannen om nog verder door te gaan in dit samenwerkingsverband v.w.b
klankhealingconcerten en klankmeditaties. Er wordt altijd op een intuïtief improviserende manier muziek gemaakt tijdens hun concerten, dus de concerten zijn nooit gelijk aan elkaar qua opbouw en v.w.b. het uiteindelijke klankspel dat er ontstaat.

Na ongeveer één jaar samengewerkt te hebben onder hun echte namen werd hun samenwerkingsverband per mei 2015 omgedoopt in de projectnaam: The Sound Healing Travelers.